Ostravské sportovní hry: březnová výzva Gymnastice zdar! Nazdar!

Jsme zapojeni do 2. ročníku Ostravských sportovních her, které jsou společným projektem statutárního města Ostrava, odboru školství a sportu a Okresní rady Asociace školních sportovních klubů České republiky Ostrava, konané pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Cílem projektu je návrat co největšího počtu dětí ke sportovním činnostem a všeobecnému pohybu v hodinách tělesné výchovy a sportování mimo školu.

Měsíční výzvy žáci plní v hodinách tělesné výchovy. Výsledky jsou pravidelně za školu zasílány AŠSK.

Inspirováni ambasadorkou projektu Terezou Švábíkovou se naši žáci napříč ročníky pustili do plnění březnové výzvy Gymnastice zdar! Nazdar! Pro prvňáčky a druháky byl výzvou kotoul vpřed. Žáci 3.-5. třídy zvládli kotoul vpřed i vzad. Úkolem žáků 2. stupně byla sestava kotoul vpřed – roznožka přes kozu – kotoul vzad nebo přemet stranou. Pravidla dovolovala nahradit roznožku přes kozu skrčkou přes bednu nebo přechodem přes kladinu s poskokem, obratem a podřepem.

Realizace aktivity: E. NěmčekováŠ. Zezulková a učitelé tělesné výchovy na 1. stupni. Foto: E. Němčeková.