Olympiáda v českém jazyce: školní kolo

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka a je určena žákům základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu. 

Olympiáda v českém jazyce je jednotná pro celé území České republiky, pořádá se každým rokem a je soutěží postupovou (skládá se z několika soutěžních kol, školního, okresního, krajského a ústředního). 

Na naší škole proběhlo školní kolo ve čtvrtek 27. ledna a jeho vítězkami se staly Leona Dulaiová z 9. A a Kateřina Bystroňová z 9. B před Eliškou Lacinovou z 9. A. První dvě dívky budou reprezentovat naši školu v obvodním kole soutěže. Všem dalším soutěžícím děkujeme za účast.

Realizace aktivity, text: Y. Lišková