Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce

Podobně jako jiné soutěže se také okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce konalo v tomto roce distanční formou.

Přes platformu ZOOM se realizovala konverzační část. Soutěžící si vylosovali téma a bez přípravy hovořili před porotou na kameru. Porotci hodnotili jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost.

Podle podmínek soutěže může v okresním kole každou školu v dané kategorii reprezentovat pouze jeden žák, vítěz kola školního.

V kategorii žáků 8. a 9. ročníků základních škol se Kevin Tran z 9. A umístil v okresním kole na krásné osmé pozici.

Navázal tak na své úspěchy v loňském školním roce (Student Scientific Conference a Amazing Race: Music Through the Decades).

Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Organizace akce, podklady pro plakát a článek: L. Kořínková