rouška a globus

Od pondělí 2. listopadu pokračujeme v distanční výuce

Od pondělí 2. 11. 2020 pokračujeme v distanční výuce na 1. i 2. stupni. Výuka bude probíhat kombinovanou formou (asynchronní a synchronní). Rozvrh synchronní online výuky dostanou žáci a rodiče od svých třídních učitelů.

Podle §184a školského zákona je distanční výuka povinná. V případě, že se dítě nemůže výuky zúčastnit, je potřeba dítě omluvit třídnímu učiteli.

Žáci na distanční výuce si mohou oběd ze školní jídelny odnést v jídlonosiči či předem objednané krabičce domů. 1. stupeň si vyzvedává obědy v době od 11.15 hod. do 11.45 hod., 2. stupeň od 12.15 hod. do 13 hod. (sourozenci si mohou vyzvednout oběd spolu).

Žák, který o obědy zájem nemá, si musí obědy sám odhlásit.