Obvodní kolo ve florbalu dívek 6. a 7. tříd

7.40-14.00, vybraní žáci, ZŠ MUDr. E. Lukášové a Klegova