Obvodní kolo ve florbalu chlapců

vybraní žáci 6. a 7. ročníku, 7:30 – 14:00, ZŠ Srbská