Obvodní kolo ve florbalu chlapců 8. a 9. tříd

7.40-14.00, vybraní žáci, ZŠ Dvorského