Obvodní kolo ve florbalu chlapců 6. a 7. tříd

7.40-14.00, vybraní žáci, ZŠ Dvorského