Obvodní kolo v basketbalu, chlapci 8. a 9. ročník

8:00-13:30. ZŠ Srbská, Ostrava-Výškovice