těstoviny

Obědy pro žáky v době distanční výuky od 2. listopadu

Žáci na distanční výuce si mohou oběd odnést v jídlonosiči či předem objednané krabičce domů. 1. stupeň si vyzvedává obědy v době od 11.15 hod. do 11.45 hod., 2. stupeň od 12.15 hod. do 13 hod. (sourozenci si mohou vyzvednout oběd spolu).

Žák, který o obědy zájem nemá, si musí obědy sám odhlásit na www.strava.cz/.