Nejlepší mladý chemik, školní kolo, 9AB

v hodinách chemie