Návštěva divadla a muzea

Prvňáčci zažili pěkné dopoledne prohlídkou Ostravského muzea – expozice živé 🦔🦉🦋 a neživé přírody Ostravska a nejstarších archeologických nálezů. Poté se pobavili při představení „To je andělení“ 👼 v loutkovém divadle 🎭.