Naše třída

Návštěva naší třídy je nyní smutná. Prázdné lavice, nikde smích, pusto a prázdno. Na vás všechny myslím, a již se těším, až opět zasednete do lavic a společně si popovídáme, jak jsme trávili tyto nelehké, současné dny. Buďte zdraví, nenuďte se – cvičte, studujte, pomáhejte rodičům.

Vaše třídní učitelka