Naše pěvecké sbory

Na naší škole fungují tři dětské pěvecké sbory

Koťata, Čtyřlístek a Mendíci

Nejmladší děti z 1. až 4. ročníku mohou zpívat v DPS Koťata. Malí zpěváčci zde přicházejí poprvé do kontaktu se sborovým zpíváním. Učí se správné hlasové technice, soustředění při zpěvu, správnému pěveckému postoji. Repertoár sboru tvoří především jednohlasé veselé písničky obohacené choreografií a flétnovými doprovody.


Členy dětského pěveckého sboru Čtyřlístek jsou žáci z 3. až 5. ročníku. Repertoár sboru tvoří úpravy lidových písní a současná sborová tvorba pro děti. Důraz je kladen na správnou hlasovou techniku, artikulaci, zpěv v jednohlasu i dvojhlasu a také nezbytnou vnitřní ukázněnost. Díky sborovému zpívání si děti rozvíjí hudební schopnosti a smysl pro kolektiv a zodpovědnost. Děti se při zpívání doprovází na flétny a rytmické nástroje.

Pod vedením sbormistryně Mgr. Zuzany Jírů Šimůnkové dosahují oba sbory vynikající úrovně, kterou oceňují i poroty na mnoha hudebních soutěžích.

DPS Mendíci má za sebou bohatou více než dvacetiletou historii zahrnující stovky koncertů jak v ČR, tak i v zahraničí. Jeho členy jsou žáci 6. až 9. ročníku naší školy, ale do sboru se pravidelně vrací i někteří jeho absolventi.

Sbormistryni PaedDr. Yvoně Liškové se daří navazovat velmi úspěšnou spolupráci s řadou českých i zahraničních umělců a hudebních těles (např. slovenský barytonista a sólista Metropolitní opery v New Yorku Aleš Jenis, americký gospelový soubor The Golden Voices of Gospel, hudební skupina Čechomor, vokální seskupení 4TET).

Přímo pro Mendíky zkomponoval své tři hudební kantáty skladatel Zdeněk Král a Mendíci je ve světové premiéře nahráli v Českém rozhlase Ostrava a vydali na CD.

Čtyřlístek i Mendíci kromě pravidelných středečních zkoušek vyjíždějí jednou až dvakrát ročně na několikadenní hudební soustředění.

Všechny naše sbory pořádají společné jarní a vánoční koncerty, které jsou vždy nezapomenutelným hudebním zážitkem pro rodiče i širokou veřejnost.