Naše literární hvězda

V rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou byla vyhlášena celostátní literární soutěž na téma Čeština 21. století – nová slova, nové významy.

Úkolem bylo napsat příběh, ve kterém budou použita nová slova, která čeština dříve neznala, ale která teď běžně používáme.

V každé věkové kategorii porota vybrala 10 nejlepších textů a určila pořadí od prvního po desáté místo. V kategorii první stupeň ZŠ, do které bylo zasláno 138 příběhů, se na skvělém 6. místě umístila práce Tak jde čas… autorky Viktorie Zinglarové, žákyně 4. A.

Ve svém příběhu Viktorka zobrazuje dětskýma očima pohled na dnešní dobu, ve které byla škola nahrazena distanční výukou a všechno, co dělá ráda, se odehrávalo pouze v online světě.

Vzhledem k aktuální situaci nemohou organizátoři pro vítěze uspořádat slavnostní vyhlášení a předávání cen. Balíčky s cenami budou soutěžícím doručeny domů.

Viktorce gratulujeme a přejeme další úspěchy v literární tvorbě.

Text článku a organizace aktivity: Z. Jírů Šimůnková