Naše kroužky

Nabídka našich kroužků je pestrá, pokrývá řadu oblastí. Myslíme na sportovce, na hudebníky, na badatele. Tvůrčí děti se mohou realizovat v keramickém kroužku. Anglický klub, Objevitelský klub a Klub deskových her jsou pro naše žáky zdarma. Těšíme se na Vás!