Milá Země…

… přejeme Ti elektromobily, čistý vzduch a vodu, lásku, ochranu před koronou, hodně stromů, kytek a zvířátek. Hodné lidi, kteří Tě budou chránit.

Ve čtvrtek 22. dubna měla Země svátek. Třída 2. B se na oslavu pečlivě připravila. Nechyběly dárky a přání. Děti tvořily ve skupinách nebo jednotlivě, zvolily si výtvarnou techniku, která je baví. Lego©, pastelky, plastelína, vodovky, koláže z barevného papíru.

Každé dílo je originální a ukazuje, že děti jasně vnímají současné problémy životního prostředí, mají povědomí o odpovědném environmentálním chování a intuitivně chápou důležitost zachování přírodní diverzity.

Foto, text a organizace aktivity: Š. Ďásková