Mikuláš

6. prosince třída 9.B organizovala společně se třídou 9.A Mikulášskou nadílku pro žáky naší školy. U nás, s opravdu velmi tíživou situací se část žáků třídy zhostilo velmi úspěšně celé nadílky, všichni zúčastnění byli skvělí, nádherní andílci a čertíci prošli třídy s Mikulášem, rozdali nadílku, postrašili nezbedy – hříšníky a pochválili všechny pilné a hodné žáky.

V obtížné situaci, kdy se všichni nemohli akce účastnit z důvodu karantény, akce proběhla perfektně.

Všem žákům, kteří se na akci podíleli, patří veliké poděkování.

Třídní učitelka