Mezigenerační spolupráce, třída 2B

8:00 – 11:40, Domov pro seniory Sluníčko