Měření tělesné zdatnosti žáků, 3A

5. vyučovací hodina, tělocvična