děti

Matematika u šesťáků? Činnostní, objevná, s metodami formativního hodnocení

Baví nás hodiny, kdy máme možnost volby (s kým budu pracovat, na čem budu pracovat, jaké pořadí úkolů si zvolím), splněné úkoly si kontrolujeme vzájemně nebo podle vzorového řešení, o řešeních diskutujeme. Sami vyhodnocujeme, co se nám podařilo, na co se ještě potřebujeme v budoucnu zaměřit a jak konkrétně je třeba postupovat. Řídíme tak své učení, přebíráme za své učení zodpovědnost. Důležité je pracovat, jak nejlépe dokážu, cíleně se zlepšovat, dávat si osobní výzvy, dodržovat dohodnutá pravidla. Naše heslo je Dobrá práce.

Učíme se také, jak kooperovat v týmech, jak si rozdělit úkoly, jak v týmu komunikovat, jak plánovat řešení zadaného úkolu, jak prezentovat práci skupiny. Produkty týmové práce a jejich prezentaci vzájemně hodnotíme, učíme se podávat a přijímat konstruktivní a nezraňující kritiku, používat popisný jazyk. Metoda Dvě hvězdičky a jedno přání patří v našich hodinách k nejpoužívanějším.

Učíme se dovednosti pro 21. století:
🟦 Kognitivní dovednosti – řešení nerutinních problémů, kritické myšlení, systémové myšlení a kreativní myšlení
🟦 Interpersonální dovednosti – komunikace, týmová práce, schopnost vzít na sebe odpovědnost, péče o vztahy, respektování odlišností
🟦 Intrapersonální dovednosti – sebeřízení, hospodaření s časem, vlastní rozvoj, sebekontrola, adaptabilita, schopnost jednat, vytrvalost