Matematika u páťáků

V září jsme ochutnávali různá matematická témata a prostředí. Pracovali jsme ve dvojicích, v týmech, samostatně. Řešení jsme konzultovali se spolužáky. Rozvíjeli jsme užitečné dovednosti: obhájit svůj názor, věcně argumentovat, naslouchat, přesně a jasně se vyjadřovat. Učíme se odpovědnosti za své učení. Učíme se odvést co nejlepší práci. Učíme se dodržovat pravidla, spolupracovat a být ohleduplní ke svému okolí.

Početní operace s přirozenými čísly jsme upevňovali v grafických prostředích: součtových trojúhelnících a násobilkových čtvercích. Připomněli jsme si pořadí početních operací, řešili úlohy se závorkami. Moc rádi pracujeme s bílou mazací tabulkou. Používáme ji k rychlým odpovědím, zakreslujeme na ní ve čtvercové mříži rovinné obrazce, určujeme jejich obvod a obsah, používáme šipkový zápis. Hodně nás bavil kruhový geoboard, kde jsme modelovali rovnostranné trojúhelníky a čtverce, všímali jsme si souvislostí a vzájemných vazeb mezi geometrickou a aritmetickou složkou. Trpělivost a pečlivost jsme prokázali při rýsování obalových křivek. Hrou Na co myslím jsme trénovali dovednost klást efektivní uzavřené otázky. Rozvoj logického myšlení jsme podpořili řešením zapeklitých mozkolamů. 

V půlené hodině jsme v prostředí krychliček řešili úlohy se zlomky, tvořili jsme krychlové stavby podle zadaných kritérií i podle naší fantazie. Při hledání všech dvanácti kamenů Pentomina jsme zdokonalovali naše kombinační schopnosti. Prostorovou představivost a kreativitu jsme rozvíjeli při práci s různými stavebnicemi (Polydron, Artec Blocks), geometrickými skládačkami (Tangram) a prostorovými hrami (Kvadrilion). Skládání nás baví, učíme se trpělivosti, překonáváme překážky a pak ten super pocit – zvládli jsme to!

Hlavolamové hry jsou financovány z projektu Krestovský triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Text, foto a vedení hodin: I. Čechová