Maškary k vám přišly, hej, začal masopustní rej

Školní chodby a učebny ožily masopustním veselím. Kdo se skrýval za pestrými maskami? Poznáváte je? Ano, jsou to naši druháci.

Radost, smích, trocha hodování, hudba, tanec, soutěže. Maškarní rej si dokonale užili.

Připomněli si tak, že tradice, rituály a zvyklosti jsou důležitou součástí života, protože do něj vnášejí řád a jistotu.

Společný prožitek, smích, hra a zábava posilují dobré vztahy a pocit sounáležitosti, mají významný vliv na pozitivní klima třídy.

Podívejte se na tradici pestrobarevných průvodů a bohatých hostin na začátku dlouhého předvelikonočního půstu .

Foto a organizace aktivity: Š. Ďásková, I. Slotová