Malí a velcí kamarádi, 1A, 9A

8:00 – 8:45, učebna 9A