Let´s go fishing!

Hodiny světa práce a výtvarné výchovy ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka jsou vyučovány metodou CLIL.

Naši prvňáčci (1.A a 1.C) si tvoření opravdu užívají. V jednom z projektů se pustili do rybaření. Nejdříve si vyrobili rybičky a rybářské pruty, se kterými pak mohli lovit rybičky s probranou slovní zásobou. Procvičili si tak barvy, školní potřeby a hračky (a red bike, a blue ball, …).

Možnost realizovat výuku metodou CLIL máme díky projektu Škola pro život II. z Programu na podporu cizojazyčné výuky na území statutárního města Ostravy pro rok 2021/2022. Částkou 250 000 Kč můžeme podpořit denní výuku anglického jazyka v mateřské škole a výuku metodou CLIL ve výtvarné výchově a ve světě práce na 1. stupni základní školy, v informatice a zeměpisu na 2. stupni základní školy. 

Text: L. FialováFoto a vedení hodin: L. FialováV. KapičákováJ. Kvapilová.