Konzultační třídní schůzky 7. 1. 2021 – distanční forma

Vzhledem k protiepidemickým opatřením se konzultační třídní schůzky konají distanční formou. Bližší informace Vám poskytnou třídní učitelé.