Knihy ve filmu, aneb 6.A na knihovnické lekci

„Knihy jsou lidem tím, čím jsou perutě ptákům.“

Ruskin John 

V rámci českého jazyka jsme se začátkem února vydali do Městské knihovny Ostrava na knihovnickou lekci, tentokrát s tématem „Knihy ve filmu”. Dozvěděli jsme se, jaké knížky se staly předlohou pro natočení filmu, co mají obě zpracování stejné. Hledali jsme ve filmové ukázce, v čem se naopak kniha odlišuje. Nezhlédli jsme pouze filmová zpracování knih vydaných v posledních dvaceti letech, ale také starší filmové počiny přesahující svým významem do dnešních dnů (Metráček, Bylo nás pět, Robinson Crusoe aj.)

Celá knihovnická lekce byla poučná, svým obsahem zajímavá a snad i pro žáky inspirativní. 

 Monika Sekelová