Klub předškoláčků 1

Podzimní výtvarné tvoření, 15:30 – 16:30