děti se učí první pomoc

Když nebyla škola prázdná #2: Malí záchranáři ošetřovali zraněné

Malí záchranáři, budoucí hrdinové, trénovali poskytování první pomoci zraněným. Ošetřovali zlomeniny, popáleniny, odřeniny, poranění hlavy.

Každý z malých záchranářů už také ví, jaký je doporučený obsah lékárničky a kde všude jsou lékárničky k dispozici.

Při činnostním učení se děti učí názorně, vlastní činností a prožíváním, zlepšuji své komunikační schopnosti a sociální cítění. Činnostní učení přináší dětem radost, pocit uspokojení z pochopení učiva, podněcuje je k aktivitě, rozvíjí tvořivost a vtahuje všechny děti do výuky.