děti a výukový plakát s lidským tělem

Když nebyla škola prázdná #1: Malí objevitelé zkoumali lidské tělo

Prvňáčci se na své objevitelské cestě učili pracovat v týmu. Úkolem každého týmu bylo vytvoření výukového plakátu s tématem Lidské tělo.

Kam patří mozek, srdce, plíce, ledviny a střeva? Kdo si vezme který orgán na starost, aby jej vybarvil? Kam nalepíme doplňující informace, aby byl plakát přehledný? Naše společné dílo. Každý pracuje, jak nejlépe dokáže.

Význam skupinové formy výuky je mimořádný, neboť přispívá k tomu, aby se naplňovaly obecněji výchovné záměry: výchova ke kooperacii, vzájemné učení, výchova k samostatnosti a zodpovědnosti, rozvoj organizačních dovedností, vzájemná úcta a důvěra, respektování názoru druhého, zdravé sebeprosazení se, soudržnost třídy, pocit sounáležitosti a přijetí pro každého žáka.