Jarní prozpěvování na ZŠ Krestova

První dubnový den byl na naší škole věnován nejen aprílovým žertíkům, ale také zpěvu. Pěvecká soutěž Písnička 2022 byla určena žákům 1. – 9. tříd a soutěžilo se v ní v sólovém a komorním zpěvu. V roce 2022 se uskutečnil již její 24. ročník.

Děti soutěžily ve třech věkových a dvou výkonnostních kategoriích, přičemž se tematicky zaměřily na oblast lidové písně. Účast v soutěži obnášela kromě přednesu samotných písní i podrobné seznámení s folklórem v České republice. Děti každoročně oživují písně, které jsou dnes již zapomenuty a jejichž zápis se nachází dnes jen ve sbírkách dávných sběratelů. Součástí přípravy je i nácvik správné interpretace každé písně.

Díky SRPŠ a účelové dotaci Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih byli všichni účastníci odměněni nejen diplomy, ale i věcnými cenami. Nejlepší zpěváčci získali navíc nominaci na účast na jarním koncertě, který se uskuteční 3. června a na kterém budou moci své výkony zopakovat před zaplněným sálem kulturního domu K-Trio v Ostravě-Hrabůvce.

Text: Y. Lišková. Organizace soutěže: Y. Lišková, Z. Jírů Šimůnková. Foto: P. Michálková.