Hurá! Výlet!

Červen patřil školním výletům. Kam se naši žáci podívali? Jaké zážitky si odnáší? Na co budou vzpomínat?

Třída 9. A unikla horku do Zbrašovských aragonitových jeskyní. Žáci 9. B se vydali do Prahy. Cílovým místem výletu 8. A Proti proudu času aneb Stříbrná horečka v Čechách byla Kutná Hora. Třída 8. B navštívila brněnskou ZOO a plavila se na lodi k hradu Veveří. Výlet 7. A byl ve znamení turistiky a adrenalinových aktivit (túra z Kunčic pod Ondřejníkem na vrchol Pusteven a lanové centrum Tarzánie). Zbrašovské aragonitové jeskyně, Hranická propast a minigolf, to byl program výletu třídy 7. B. Žáci 6. B si dokonale užili celodenní návštěvu ZOO Ostrava. Výlet třídy 6. A byl kombinací adrenalinových zážitků v lanovém centru PROUD a poznávání historie města Olomouc.

Na 1. stupni podnikly některé třídy (2. A, 5. A, 5. B) dopolední vycházku do nedalekého okolí (řeka Ostravice, Hrabovjanka, Bělský les), některé realizovaly celodenní výlet. Třeťáci si užili projížďku na koních v malebném prostředí Beskyd v Myšák Western Ranch. Třída 4. A se podívala do Kopřivnice a Štramberku. Žáci 4. B se na turistickém výšlapu ochladili v Satinských vodopádech a v lanovém bludišti Opičárna vyzkoušeli svou fyzickou zdatnost a odvahu.

Foto: L. Kořínková, Y. Lišková, E. Němčeková, M. Sekelová, M. Jurkas, H. Veličková, I. Čechová, P. Kořínková, P. Michálková, Z. Jírů Šimůnková, J. Salavová, I. Koczonová, V. Kapičáková, I. Slotová.