Graffiti, umění nebo vandalismus?

Umění má oslovovat, provokovat, podněcovat dialog, inspirovat, vést k přemýšlení. Je graffiti umění nebo vandalismus?

Tato otázka iniciovala diskuzi, které předcházelo seznámení se s historií fenoménu graffiti, jeho filozofií, nahlédnutí do slangu komunity sprejerů.

Vyzkoušeli jsme si návrh graffiti svého jména nebo přezdívky a vytvořili barevně velmi intenzivní kaligrafické obrazce.