Galerie PLATO: Světlo ve tmě

Výtvarná galerie a bojovka? Ano! V galerii PLATO představují umění v souvislostech. Edukační programy inspirují žáky, aby prostřednictvím současného umění lépe poznali sami sebe a druhé, aby přemýšleli o světě, jehož jsou součástí, aby si kladli otázky a přemýšleli o řešení. Experimentováním a prožitkem objevují žáci spojení mezi každodenním životem a aktuálními společenskými tématy.

Konec světa? Science-fiction? Co když už pomalu probíhá všude kolem nás, aniž bychom si toho výrazně všimli? Máme dost času k obnově toho, co jsme svým jednáním zničili? Co lidé ještě mohou a co už ne?

Výtvarníci z 6B hledali v Zahradě budoucnosti světlo ve tmě, symbol pozitivní změny, rostlinku netřesk. Jedinou šancí na přežití v katastrofickém scénáři konce světa byla spolupráce.

Foto a organizace aktivity: D. Kořenková