Galerie PLATO: Narušení bariér všednosti

Výtvarná výchova v galerii PLATO na výstavě Dočasný depozitář – kresba: případová studie 2.

Pod vedením lektorek Ivety a Laury poznáváme výtvarné umění jako emoce, prožitek, hru. Výrazovým prostředkem kresby je lineární stopa – radostná, nejistá, sebevědomá, unavená, bláznivá. Lineární stopu zanechává tužka, roztočená káča, kolečka sanitky i mýdlové bubliny. Lineární stopa nezůstává jen v rovině kreslící plochy, jako klubíčko vlny se proplétá prostorem, překračujeme zdi galerie a linka kresby portrétu spolužačky se ocitá na skle okna.

Narušení bariér všednosti, otevření prostoru vnímání světa a uvědomování si sama sebe.