Etický kompas 8.A, 7.A

8:00-9:40 8.A, 10:00-11:40 7.A, 2. lekce, Pavučina o.p.s.