Etický kompas 2, primární prevence, 8BA

8:00 – 09:40 třída 8B (učebna 8B), 10:00 – 11:40 třída 8A (učebna 8A)