Etický kompas 2, primární prevence, 6BA

8:00 – 09:40 třída 6B (učebna 6B), 10:00 – 11:40 třída 6A (učebna 6A)