Etický kompas 2, 7A, 7B

primární prevence, 7A (2.-3. hodina), 7B (4.-5. hodina)