Etický kompas 2, 6A, 8B

primární prevence, 6A (2.-3. hodina), 8B (4.-5. hodina)