Etický kompas 1, primární prevence, 7AB

8:00 – 09:40 třída 7A (učebna 7A), 10:00 – 11:40 třída 7B (učebna 7B)