Environmentální vyúčtování za rok 2018

Za rok 2018 jsme nasbírali 225,98 kg elektrozařízení.

Tím jsme dosáhli :

  • úspory elektrické energie 4,98 MWh
  • úspory vody 19,34 l
  • úspory ropy 338,41 l
  • úspory primárních surovin 0,10 t
  • snížili jsme produkci nebezpečného odpadu o 3,97 t
  • snížili jsme produkci skleníkových plynů o 0,94 t CO2 ekv

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, ale i drobných elektrospotřebičů.

Autor: H. Veličková