Emoce v anglickém jazyce

Že jsou naši nejstarší žáci na hraní už velcí? Vůbec ne! V 9. B si v anglickém jazyce osvojují novou slovní zásobu i takto. 

Tematický okruh Emoce zpracovali tentokrát ve skupinách. Pomocí barev se pokusili určit, zda některá ze základních pěti emocí má nebo nemá své jasné barevné vyjádření.

Žáci tak nejen procvičili využívání slovníků a komunikaci v cizím jazyce, ale s dopomocí kroků badatelsky orientované výuky dospěli k závěru, že ačkoli některé barvy převládají, nelze emoce s barvami jednoznačně spojovat. 

Podařilo se nám skvěle propojit různé výukové postupy a už teď se těšíme, co se bude dít příště!

Text, foto a realizace aktivity: M. Matějíček Rozsypalová.