Dopravní výchova 3A

výuka na dopravním hřišti A. Kučery