Dopravní hřiště

Součástí výuky je i návštěva dopravního hřiště na ZŠ A. Kučery. Malí chodci se letos stali i malými cyklisty, čímž se stali nezranitelnější částí silničního provozu. Součástí programu je tedy nejen teoretická příprava na test k získání průkazu, ale i praktické jízdy na kole a získání vědomostí a dovedností ke zvýšení bezpečnosti v silničním provozu a seberegulace dětí samotných. Třídní maskot jako vždy s námi.