kočka darovací poukaz

Dobrá srdce nehasnou aneb charitativní příspěvek

Vánoční čas by měl být o vzájemném porozumění, otevřenosti srdcí a pomoci druhým. Stejné hodnoty vyznávají i žáci naší školy, kteří se rozhodli část výtěžku z prodeje na Vánočním jarmarku věnovat na pomoc zvířatům.

Z množství návrhů byl zvolen útulek Nadace na pomoc zvířatům sídlící v Ostravě-Porubě. Finanční dar ve výši 9700 Kč byl osobně předán vybranými zástupci žákovského parlamentu ve čtvrtek 12.12.2019. Odměnou pro všechny přítomné žáky byla možnost poznat zvířecí obyvatele zblízka a seznámit se tak s principy fungování útulku.

Věříme, že náš charitativní dar pomůže zlepšit podmínky zvířatům, k nimž osud nebyl vždy přívětivý.

Text a foto: M. Sekelová