obálka knihy Hexagon stars

Distanční výuka #2: Rýsujeme a publikujeme

Děti jsou doma. Jak vypadá výuka na dálku? Podobně jako dobrá výuka ve škole.

Důležitá je smysluplná činnost, možnost volby, individualizace tématu, diferenciace obtížnosti, prostor pro kreativitu, objevování a spolupráci. K učení patří pozitivní emoce, radost z odvedené práce.

Prolistujte si knihu Hexagon Stars, kterou vytvořili šesťáci v hodinách domácí matematiky.

Realizace projektu: I. Čechová.

Klikněte na obrázek