Deváťáci měřili pH

Jak vypadá badatelsky orientovaná výuka v hodině chemie, téma Kyseliny a zásady? Sestává ze 4 kroků badatelského postupu.

1️⃣ Výběr výzkumné otázky: Který z roztoků, připravených na pracovním stole v učebně chemie, je nejkyselejší a který nejzásaditější? V nabídce jsou například citrónová šťáva, roztok sody, roztok pracího prášku, pitná voda, tekuté mýdlo, ovocný nápoj.

2️⃣ Formulace domněnky (hypotézy): Žáci sdílejí své domněnky, názory, argumentují.

3️⃣ Ověření hypotézy: Plánování a příprava pokusu, jeho provedení, záznam a vyhodnocení získaných dat. Deváťáci zjišťovali pH (číslo, kterým se v chemii vyjadřuje, zda vodný roztok reaguje kysele či naopak zásaditě) připravených roztoků pomocí měřící sady PASCO a pomocí indikátorových lístečků. Získaná data zapisovali do tabulky s rozsahem hodnot 0-14. A výsledek? Nejkyselejší byl ovocný nápoj našeho deváťáka, roztok pracího prášku byl nejzásaditější.

4️⃣ Vyhodnocení vlastního bádání: Formulace závěrů, hledání souvislostí.

Měřící sadu PASCO mohou žáci v hodinách chemie využívat díky projektu Krestovský triangl, který Statutární město Ostrava podpořilo částkou 450 tisíc Kč v rámci dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd a čtenářské gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2020 a 1. čtvrtletí roku 2021.

Foto a realizace výukové hodiny: M. Dluhošová.