pěvecký sbor

Dětské pěvecké sbory Koťata a Čtyřlístek začaly zpívat

Dne 11. 9. 2019 začaly zkoušky našich sborů. Prvňáčci měli svoji první hodinu ve sboru Koťata. Chválíme všechny „nováčky“ v obou sborech.

Těšíme se na další společné zpívání.