Den Země 2022

Den Země je celosvětovou ekologickou akcí snažící se všem věkovým skupinám ukázat cestu k přírodě a propagovat pozitivní přístup k životnímu prostředí.

Také my jsme se této akce pořádané Střediskem volného času Ostrava-Zábřeh zúčastnili. V rámci doprovodných programů a soutěží umístěných v překrásném Výukovém areálu Bělský les se děti nenásilnou a zábavnou formou mohly seznámit se základními ekologickými principy a pomocí netradičních technik, her a výukových programů měly příležitost prohloubit si smyslové vnímání přírodních prvků ve svém městě.